تماس با ما

شرکت فرم سازه، پیشرو در تولید تجهیزات برق صنعتی

آدرس ما

شیراز بلوار امیر کبیر خیابان یقطین کوچه ی ٧

۰۹۱۷۳۳۷۸۵۸۳-٠٧١٣٨۴٢٩١۶۴-٠٧١٣٨٢٣٢۴۴٨

info@formsazeh.com

٠٧١٣٨۴٢٣۶۶۵